De Alpha is ook de Omega

In de vroegte van de morgen
wordt het lege graf gevonden
wordt het duister overwonnen
zijn vergeven al mijn zonden

De Alpha is ook de Omega
’t Begin zal leven tot na het eind
het duister door Zijn macht verdreven
’t is Zijn helder licht dat schijnt

Lees verder

Advertenties