Blijf in Mij

#LL7, Johannes 15: 1-17

Voor wie enigszins thuis is in het christelijk geloof is dit een bekend verhaal, het voorbeeld dat Jezus aanhaalt over de wijnstok en de ranken. Alleen als een rank verbonden is aan de wijnstok, kan er vrucht gedragen worden. Alleen als er goed geworteld is, kan er gegroeid worden. Alleen als wij mensen verbonden zijn met God, dan kunnen we doen waar we voor gemaakt zijn.

Bijzonder vind ik de plaats van deze tekst. Jezus spreekt deze woorden in Jeruzalem, ergens tussen de locatie waar ze het laatste avondmaal hebben gegeten en de tuin van Getsemane. Dit is zogezegd Jezus laatste flinke speech voor zijn lijden en sterven. Dan moet het haast wel erg belangrijk zijn! De boodschap is duidelijk: blijf in Mij.

Lees verder